Pravidla při poskytování stravenek

  1. Stravenky jsou poskytovány zálohově předem dle počtu pracovních dní v měsíci, srážka se provádí na základě tzv. skutečného počtu spotřebovaných stravenek, rozdíl mezi zálohou a skutečností se zohlední následující měsíc.

  2. Do tzv. skutečného počtu spotřebovaných stravenek se nepočítají stravenky za dny, kdy měl zaměstnanec proplaceny cestovní náhrady včetně oběda, kdy měl školení, jehož součástí byl oběd, kdy čerpal dovolenou na zotavenou, kdy byl v pracovní neschopnosti, kdy čerpal náhradní volno, kdy vykazuje důležité osobní překážky v práci (pohřeb, svatba atd.) – viz docházka za předchozí měsíc.

  3. Čtvrtletně a ročně se provádí inventura skutečně spotřebovaných stravenek (pro případy pozdního vyúčtování pracovních cest apod.)

  4. Pokud zaměstnanec pracuje v 5-denním pracovním cyklu, sleduje sekretářka, na které dny je cyklus rozložen, jestli např. neexistují případy zaměstnanců, kteří nepracují např. v pátek, ale pracují v neděli, anebo nepracují v pondělí, ale pracují v neděli atp., tomu musí odpovídat docházka.

  5. Dále sleduje sekretářka, kdo a kdy pracuje v šestidenním pracovním cyklu, jde o zaměstnance, jejichž týdenní pracovní doba je rozvržena na 6 dnů, zpravidla u nás neděle až pátek.

  6. Pracuje-li zaměstnanec v daném dni 4 hodiny a více, náleží mu za takový odpracovaný den stravenka, jestliže neměl školení s obědem nebo pracovní cestu s obědem, toto pravidlo se vztahuje i na víkendy a svátky.

  7. Vybírá-li si zaměstnanec náhradní volno za práci o víkendu nebo za práci ve svátek, pak mu za takovýto den čerpání náhradního volna stravenka nepřísluší, zde se jedná zase o čerpání náhradního volna v rozsahu 4 hodin a více.

Neví-li sekretářka, zda si zaměstnanec náhradní volno vybere během následujících 3 měsíců, nebrání jí to v poskytnutí stravenky, princip je stejný jako v případě cestovních náhrad, školení atp. Pro sekretářku je však nezbytné, aby si do docházky pečlivě zaznamenávala všechny dny čerpání náhradního volna, tím vyloučí, že by zaměstnanci poskytla stravenku omylem dvakrát za 1 odpracovaný den.
Zpět