Dosavadní návštěvnost

Vítejte na stránkách odborové organizace akciové společnosti MAFRA.

V sekci Aktuality naleznete nejnovější informace o činnosti odborů. V Archivu si můžete pročíst starší informace z chodu odborové organizace. V části Dokumenty najdete stanovy odborů, formulář přihlášky, elektronickou verzi Zákoníku práce a jiné dokumenty. Budeme rádi, když také navštívíte naši Diskusi. Pokud byste potřebovali s čímkoliv poradit, obraťte se na nás. Jestliže se hodláte v budoucnu na tuto stránku vracet, uložte si její adresu mezi oblíbené položky.

K ČEMU MOHU POTŘEBOVAT ODBORY?

 1. Už nebudu sám (sama)
  Pokud budu mít jakýkoliv pracovně právní problém se zaměstnavatelem, už na to nebudu sám (sama) – odbory mi pomohou problém řešit. Bude se jim se zaměstnavatelem jednat mnohem snadněji, než by se to dařilo mně.

 2. Odbory dohlédnou, aby zaměstnavatel dodržoval Zákoník práce
  Zákoník práce dává odborům velká práva. Zaměstnavatel je třeba povinen s nimi předem projednat každou výpověď nebo okamžité zrušení pracovního poměru. Zaměstnavatel musí s odbory projednat i výši a způsob úhrady škody, kterou zaměstnanec způsobil.

 3. Odbory mohou dohodnout omezení případného propouštění
  Zaměstnavatel je povinen nejméně 30 dnů předem písemně informovat odbory o záměru hromadného propouštění (v případě MAFRA a.s. je to nejméně 30 lidí v období 30 dnů) a projednat s ním opatření směřující k předejití či omezení hromadného propouštění.

 4. Kolektivní smlouva mi může zajistit výhody, které zatím nemám
  Odbory mohou v kolektivní smlouvě vyjednat pravidelný růst mezd, roční odměny, vyřešit placení přesčasů, placení pracovní pohotovosti a další spoustu věcí. Zda se to podaří, to záleží mimo jiné i na jejich síle – čím více členů odborů bude, tím lépe.

 5. Díky odborům mohu mít víc peněz v důchodu
  I když mám do důchodu ještě daleko, už teď je dobré na tu dobu myslet. Odbory se mohou pokusit prosadit do kolektivní smlouvy i sociální výhody, které nejsou standardní – například příspěvek zaměstnavatele na důchodové připojištění, na rehabilitaci a podobně.

 6. No jo, ale co když se vedení firmy nebude líbit, když se stanu odborářem?
  Zaměstnavateli se to sice líbit nemusí, ale to je asi tak všechno – víc dělat nemůže. Hned §1 Zákoníku práce v odstavci 4 zakazuje diskriminaci zaměstnanců mimo jiné z důvodu členství v odborech. Zároveň je zakázáno i jednání zaměstnavatele, které diskriminuje nikoliv přímo, ale až ve svých důsledcích.

 7. Mám nějakou jistotu, že odbory budou hájit i mé zájmy?
  Jistě. Každý člen má právo požadovat ochranu svých práv. Už nyní má navíc ve výboru zastoupení nejen redakce, ale také inzerce a olomoucká tiskárna a nic nebrání tomu, aby se členem výboru stali odboráři z dalších částí firmy. Členy odborů jsou mimo pracovníků výše jmenovaných částí firmy i zaměstnanci obchodního oddělení a dalších středisek. Do odborů mohou vstoupit i externisté.

 8. A kde získám více informací?
  Stačí se obrátit na kohokoliv z bezmála dvou set současných členů Odborové organizace a.s. MAFRA nebo třeba poslat mail na adresu jaroslav.curik@mfdnes.cz. Aktuální informace o činnosti odborů naleznete na internetové stránce http://sweb.cz/odbory.


  Jaroslav Čuřík
  předseda Odborové organizace a.s. MAFRA